Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Piano i Grödinge

Gilljam-Karlsson AB
Org.nr: 556295-4270
k Bolaget skall bedriva utbildning, utredningar och konsultationer inom områdena ljud, hörsel, buller, piano- och gehörsmetodik samt hörselsjukdomar, samt även bedriva förvaltning av kapital.