Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Piano i Bromma

Bowin & Bowin HB
Org.nr: 969618-7096
Konsultverksamhet inom bl.a organisation, marknad och strategisk planering. Undervisning i sång, tal och piano (musik). Opera och konsertverksamhet. Handel med hygienartiklar, aktier och värdepapper.
Fransén Rekrytering AB
Org.nr: 556868-8336
Aktiebolaget ska bedriva rekryteringsverksamhet och därtill angränsande konsultverksamhet inom näringsliv och förvaltning. Musikundervisning, piano, harmoni, rytmik- och melodilära.
Kulidur HB
Org.nr: 969746-2258
Undervisning i piano, flöjt Undervisning i engelska, latin, grekiska Spelning som musiker på flöjt, piano, orgel, gitarr, fiol Föreläsningar och undervisning i teologi, andlighet Översättning till och från latin, engelsk ...
Parade Piano AB
Org.nr: 556276-3556
Bolaget ska som föremål för sin verksamhet tillhandahålla kontorslokaler och administrativa tjänster främst till konsulter inom försäkringsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ej bedriva försäkringsve ...