Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pianist i Kristinehamn

Dalbo Musikproduktion AB
Org.nr: 556921-0692
Bolaget ska bedriva musikalisk - konstnärlig verksamhet i form av solist, körledare, sångpedagog, underhållare och pianist.