Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peruker i Höllviken

Gunnar Holst Hårersättningar AB
Org.nr: 556241-6676
Bolaget skall bedriva handel med peruker och toupéer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.