Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peruker i Gävle

Belle Madame Center i Sverige AB
Org.nr: 556773-8769
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av hårprodukter, peruker och toupéer samt förvaltning av fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepappersinstrument och därmed förenlig verksamhet.