Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig utveckling i Lund

Alkemiska Akademin ARCA DEI AB
Org.nr: 559035-2380
Bolaget skall fungera som ett alkemiskt centrum och bedriva utbildning, resor, kulturella evenemang och konsultverksamhet inom alkemi, mystik, ridderskap, teater, filosofi, hälsa och personlig utveckling, och därmed före ...
APERIO AB
Org.nr: 556723-0668
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom offentlig och privat sektor avseende stöd i utvärdering och utveckling av verksamhet genom utbildning och coaching av individer, grupper, team och ledare i personlig utve ...
Deveo AB
Org.nr: 556638-2189
Bolaget skall tillhandahålla produkter och tjänster för utveckling av maskin- och mjukvara, inklusive ledning, utbildning och personlig utveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Federmann Consulting Group AB
Org.nr: 556642-0815
Bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla psykolog- konsulttjänster inom personlig utveckling, utbildning, teambildning, organisationsutveckling och personalrekrytering, driva tillverkning, marknadsföring och til ...
Green Palm EF
Org.nr: 769629-5216
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom - Samla personer i syfte att utveckla arbete för människor med funktionsnedsättningar. - Vidare kan kooperativet erbjuda personaluthyrning oc ...
Human Chance AB
Org.nr: 556602-8683
Bolaget skall bedriva organisations- och personalutveckling, personlig utveckling, rekrytering, utbildning och terapi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kerdizo AB
Org.nr: 556878-8433
Bolaget skall själv eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och personlig utveckling samt försäljningutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ä ...
Light Makes Us AB
Org.nr: 559012-0761
- Erbjuda tjänster, rådgivning, träning, konsultverksamhet inom informationsteknologi, web-utveckling, data-analys, artificiell intelligens, maskinlärning och därmed förenlig verksamhet - Erbjuda tjänster för kundförvärv ...
Ready Consulting AB
Org.nr: 556895-6261
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, organisationsutveckling, utbildning och personlig utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
SevenC HB
Org.nr: 969706-4971
Strategi och processförbättring. Organisations-, verksamhets-, ledar-, grupp- och personlig utveckling, handledning, konflikthantering och med dessa tillhörande aktiviteter.
StrikeForce Enterprise KB
Org.nr: 916775-7070
Försäljning av närings- och kosttillskott. Försäljning av kroppsvårdsprodukter, produkter för ökat välbefinnande, kosmetikprodukter, samt marknadsföringsmaterial. Konsultverksamhet avseende, hälso- och näringsupplysning, ...