Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig utveckling i Lidingö

A New Brain & Mind Story AB
Org.nr: 556837-1412
Föremålet för bolagets verksamhet är bok- och textproduktion, kurser, utbildning, coaching, föredragshållande, rådgivning om personlig utveckling, mental hälsa och välbefinnande och därmed förenlig verksamhet.
Annika Dopping AB
Org.nr: 556594-8063
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, produktion av television, projektledning, handel med kommunikation och media samt sälja utbildning genom Internet, konferenser, personlig utveckling. Bedriva hälsomäkleri. Filmpro ...
Christian Bergqvist Music Production AB
Org.nr: 556562-9523
Bolaget skall idka konsertverksamhet, förlagsverksamhet för musikaliska verk, handel med instrument, musikpedagogisk verksamhet, musik- och fonogramproduktion, produktion av teaterföreställningar, skådespelarverksamhet, ...
Edinvest AB
Org.nr: 556373-0810
Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fast och lös egendom, i första hand fondpapper och andra finansiella instrument, Bolaget skall också bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet inom strategi- och för ...
Fluvius HB
Org.nr: 969711-4784
Samtal- och kroppsterapi, konsultationer inom det mediala, andliga, meditation, yoga och ayvedisk kroppsbehandling, kurser i personlig utveckling samt verksamhet inom bokföring, skatter och ekonomisk rådgivning.
Fridas Bod AB
Org.nr: 556041-3295
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med huvudsaklig inriktning på organisationsutveckling' utbildning inom ledarskap, personlig utveckling, försäljning och service' hälsa och friskvård med inriktning på massage' äga ...
Gimla AB
Org.nr: 556595-0093
Bolaget skall genom ett starkt engagemang i nära samarbete med kunden ge rätt lösning i dess behov att skapa resultat, via kommunikation, information och utbildning. Det kan vara i personlig utveckling liksom företagsutv ...
Goodista AB
Org.nr: 556208-7337
Föremålet för bolagets verksamhet är annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster såsom företagsassistans, -ledning och -administration, personalresurshantering (HR-tjänster) och ...
HEH Innovation AB
Org.nr: 559027-7215
Interim management, IT konsultverksamhet, försäljning och utveckling av programvara, personlig coaching och sportresor.
HV Ledarskap AB
Org.nr: 556493-8875
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, produktion, projekt- ledning, handel inom kommunikation och media, konsultverksamhet och utbildning inom personlig utveckling och administration, konsultation inom HR (Human Resea ...
Jytte Meilvang Design AB
Org.nr: 556283-7442
Bolaget skall driva designverksamhet av damkläder, herrkläder och accessoirer och försäljning på agentbasis av damkläder, herrkläder och accessoirer samt idka därtill förenlig verksamhet. Bolaget skall också äga och förv ...
LEJCA AB
Org.nr: 556966-8931
Bolaget ska arbeta med rekrytering, personlig utveckling, headhunting, search, utbildning och konsultverksamhet inom IT och därmed förenlig verksamhet.
Lisbeth Gardelius AB
Org.nr: 556434-6988
Bolagets verksamhet är kurser och handledning inom ledarskap, personlig utveckling, inspiration, förändringsprocesser, emotionell kompetens, personling coaching, marknadsstöd och säljstöd och därmed förenlig verksamhet.
Michael Malm Ledartränarna AB
Org.nr: 556332-4754
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskapsområdet. Verksamheten skall bedrivas kring consepten "Personligt Ledar- skap" samt ledarskap under press, coaching, handledning samt utbildning inom personlig utveck ...
MindWellness i Sverige AB
Org.nr: 556861-1270
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, utveckling av mediala produkter inom segmentet personlig hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Mrs Liv AB
Org.nr: 556894-6817
Bolaget skall verka inom hälso-, friskvård och tillhandahålla sjukvårdspersonal och konsultationer inom sjukvård, personlig utveckling, ledarskap, ekonomi, och marknadsföring samt bedriva hälso-, friskvård och idrotts- v ...
Omnidesk AB
Org.nr: 556443-9353
Aktiebolaget ska bedriva telemarketing, rekrytering och utbildningsresor med anknytning till marknadsföring och utbildning, samt därmed förenlig verksamhet. Inkluderat i verksamheten är coaching, mentorskap och personlig ...
P&V Vision HB
Org.nr: 969737-3562
Produktion och kommunikation inom områdena media, reklam och konstnärlig verksamhet. Utbildning och konsultation inom områdena hälsa, personlig utveckling och organisationsutveckling samt inom områdena media, reklam och ...
Raymond Ahlgren AB
Org.nr: 556234-7186
Bolaget verksamhet skall vara produktions av events, scenshower och tv-program samt coachning inom personlig utveckling. Verksamheten skall även innefatta caféverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Rubin Sweden AB
Org.nr: 556983-4517
Bolaget skall bedriva konsulttjänster, projektledning, konsultationer och utbildning inom ledarskap, personlig utveckling, organisationsutveckling, PR, marknadsföring och event samt bedriva därmed förenlig verksamhet.