Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig utveckling i Älta

Astrea Consulting AB
Org.nr: 556750-5358
Bolaget skall vara konsultverksamhet inom området personlig effektivitet, personlig utveckling, organisations- och verksamhetsutveckling. Verksamheten omfattar även karriärådgivning, mentorskap, coaching och därmed fören ...
Balanscenter Kungsholmen EF
Org.nr: 769612-6783
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva och tillhandahålla resurser, såsom utrustning och lokaler inom det beteendevetenskapliga området såsom samtalsterapi, personlig u ...
Crister Hela Dig AB
Org.nr: 556952-7046
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultation samt personlig utveckling genom samtal samt därmed förenlig verksamhet. Anordna hälsoresor inom och utom Sverige. Hälsoresorna kan bestå av yoga, meditation, massage samt healin ...
Go Mental AB
Org.nr: 556907-3082
Företaget ska utveckla och sälja tjänster för rådgivning inom personlig utveckling.
Mamalia AB
Org.nr: 556473-0629
Bolaget skall anordna samt medverka i utbildningsaktiviteter för personlig och gruppers-utveckling. Detta kan göras inom ramen för föreläsningar, seminarier, konferenser, kurser för företag, organisationer och enskilda p ...
Teamout AB
Org.nr: 556957-2034
Företaget bedriver tjänster inom teambuilding, grupputveckling, personlig utveckling och ledarskapsutbildningar för företag, föreningar och skolor. Samt konsultarbeten inom verksamhetsområdet och därmed förenlig verksamh ...