Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig Tränare i Färjestaden

Active SportRehab ASR AB
Org.nr: 556831-6656
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, utbildning inom hälsa, personlig tränare och tränaruppdrag, försäljning av rehabskydd, konsultuppdrag inom livsmedelsområdet samt därmed förenlig verksamhet.