Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Umeå

Anoma Personlig Assistans AB
Org.nr: 556806-6905
Bolaget ska bedriva administrativ service åt funktionshindrade enligt lagen om LSS, handikappomsorg, konsulttjänster inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet.
Brukarkooperativet i Umeå ek. för.
Org.nr: 769604-2329
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi bedriva assistansservice som syftar till ett självvalt och självstyrt levnadssätt i enlighet med personlig assistans och LSS, ...
Dalen skola och assistans AB
Org.nr: 556961-8258
Bedriva verksamhet med inriktning mot undervisning, utbildning och fortbildning. Erbjuda personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Företaget avser att bedriva skolverksamhet och annan ped ...
Deius Personlig Assistans AB
Org.nr: 556876-7809
Företaget ska bedriva personlig assistansverksamhet enligt 9§ LSS.
Kalsan AB
Org.nr: 556943-4110
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva hemtjänst och personlig assistans jämte därmed förenlig verksamhet. Etableringslots så som att jobba med nyanlända flyktingar som behöver coachning, och vägledning. Taxitrafik. Lo ...
L&S Assistans AB
Org.nr: 556872-8561
Bolaget skall administrera och utföra tjänster inom personlig assistans, föreläsningar och utbildningar inom handikappområdet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lika Värde AB
Org.nr: 559015-1394
Bolaget ska bedriva hemtjänst och personlig assistans för äldre, funktionshindrade personer, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
MittAssistans KB
Org.nr: 969727-9488
Personlig assistansanordnare för endast en brukare som är berättigad till personlig assistans och därmed förenlig verksamhet.
Pålitlig Assistans i Västerbotten AB
Org.nr: 559003-5084
Bolaget ska administrera assistansersättningen för personlig assistans enligt LSS och därmed förenlig verksamhet.
Tjänstefaktorn i Norr HB
Org.nr: 969772-5951
Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag: Utföra städservice, hemservice och därmed förenlig verksamhet. Hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och därmed förenlig verksamhet. Bemanninsverksamhet oc ...
Trygga Assistans i Norr AB
Org.nr: 556824-4809
Bolaget ska tillhandahålla och utföra tjänster inom personlig assistans enligt LSS & LASS, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
VH assistans AB
Org.nr: 556743-2405
Bolaget ska bedriva administration av personlig assistans, föreläsningar och utbildningsdagar inom handikappsområdet samt därmed förenlig verksamhet.