Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Lund

Albatross Personlig Assistans AB
Org.nr: 556819-5878
Bolaget ska bedriva verksamhet inom social omsorg med inriktning på personlig assistans till handikappade.
Anemon Personlig Assistans AB
Org.nr: 556573-4240
Bolaget skall bedriva verksamhet inom social omsorg med inriktning på personlig assistans till handikappade samt utbildningsverksamhet förknippad med detta område ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kooperativet Lila EF
Org.nr: 769615-7143
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att åt medlemmar med behov av personlig assistans åtaga sig med assistansen förenade uppgifter såsom arbetsgivaransvar, administrativa, ekono ...
Kurera Assistans AB
Org.nr: 556888-0115
Bolaget skall bedriva personlig assistans, administration och utbildning inom vård och omsorg. Bolaget skall vidare arrangera evenemang, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trollebo Assistans HB
Org.nr: 969689-9005
Tillhandahålla personlig assistans för personer berättigade till detta.