Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Landskrona

Bestliv KB
Org.nr: 969776-6112
Försäljning av sängar och sängkläder samt städmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet skall även syssla med personlig assistans och hushållsnära tjänster.
Kronan Assistans AB
Org.nr: 556949-7661
Aktiebolaget ska bedriva personlig assistans och öppna sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, även handha servie i hemtjänsten.
Kronan assistans HB
Org.nr: 969757-9309
Verksamheten ska bedriva personlig assistans til barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Selring Assistans AB
Org.nr: 556480-0695
Bolaget skall bedriva social omsorg i form av personlig assistans åt personer med stora funktionshinder (gravt handikappade) samt därmed förenlig verksamhet.