Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Kista

Abborre hemtjänst städ & personlig assistans AB
Org.nr: 556803-9969
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att erbjuda tjänster och produkter inom området hemtjänst, lokalvård och personlig assistans samt inom detta område bedriva angränsande serviceverksamhet samt förvalta fast och ...
HL Mikael AB
Org.nr: 556899-0484
Bolaget skall bedriva personlig assistans, lotsverksamhet av invandrare, jobbcoachning samt läxhjälp inkasso, familje- rådgivning och därmed förenliga verksamheter.
Iftin Assistans och Omsorg AB
Org.nr: 556827-7445
Föremålet för bolagets verksamhet är förskola, coachning inom utbildning och arbetsmarknad. Ytterligare personlig assistans med assistenter, hemtjänst och dagmamma samt därmed förenlig verksamhet.
MVP Assistans AB
Org.nr: 556697-9067
Bolaget skall arbeta med öppna sociala insatser för personer med funktionshinder, personlig assistans, dagligverksamhet, avlösarservice och därmed förenlig verksamhet.
Orange Omsorg AB
Org.nr: 556593-4287
Bolagets verksamhet är omsorg och personlig assistans och därmed förenlig verksamhet.
Ramkab Investments AB
Org.nr: 556699-1617
Bolaget skall hitta investeringsobjekt och satsa i nya tillväxtområden, bedriva handel med aktier och värdepapper, utföra IT-konsulttjänster och utbildning, import och export av varor inom IT-området, kläder, skor, hemin ...
Vihör AB
Org.nr: 556968-5356
Företaget ska bedriva personlig assistans och hemtjänst.