Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personlig assistans i Huddinge

ADA hemtjänst & personlig assistans AB
Org.nr: 556823-3885
Aktiebolagets verksamhet ska vara allt inom hemtjänst.
Assistans i Balans i Stockholm AB
Org.nr: 556925-4237
Företaget skall bedriva personlig assistans enligt LSS inkluderat kringverksamhet såsom utbildning och handledning.
CL Assistans AB
Org.nr: 556753-7799
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva vård och omsorg för personlig assistans jämte därmed förenlig verksamhet.
HS trygg tillvaro AB
Org.nr: 556955-6003
Personlig assistans, hemtjänst, ledsagning och avlösarservice.
LE DONNA ASSISTANS HB
Org.nr: 969762-0780
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder såsom personlig assistans, daglig verksamhet, avlösarservice.
Today hemtjänst & personlig assistans AB
Org.nr: 559011-3493
Aktiebolaget ska bedriva hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster, kontaktperson, demensboende, trygghetsboende, äldreboende, gruppboende, servicehus. Dagverksamhet för äldre. I vissa ...