Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personaluthyrning i Grödinge

Joex AB
Org.nr: 559005-6775
Bolaget ska bedriva transport- och åkeriverksamhet samt personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Kitchen of Europe Sweden KB
Org.nr: 969759-6352
Import och export av icke specialiserad partihandel livsmedel, drycker, tobak, frukt, grönsaker, kött, köttvaror, bröd samt mejeriprodukter. Köp och försäljning av dödsbo, hela och delar av hem och lösöre. Tömmning av dö ...
Limag Städ KB
Org.nr: 916604-0262
Lokalvård, städning av allehanda byggnader och transportmedel. Även konsultering av städning. Massage och kroppsterapi av män- niskor och djur även instruktör av dito. Behandlingscenter. Frisk- och hälsovård med massage. ...
Slagsta Taxi AB, Bud och Bemanning AB
Org.nr: 556829-9712
Aktiebolaget ska bedriva person- och varutransport, personaluthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Städexpressen i Grödinge KB
Org.nr: 969762-2042
Bolaget ska bedriva städning, personaluthyrning och även idka därmed förenlig verksamhet.
Teambuilding Sehem AB
Org.nr: 556776-0896
Bolaget ska bedriva bygg och entreprenadverksamhet, personaluthyrning och rekrytering, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av programvaror och spel, försäljning av ...
Tegelvretens Gård HB
Org.nr: 969721-3610
Inackorderingar, ridutbildning, inridning utav unghästar, försäljning utav hästar, ridläger, uthyrning och försäljning utav hästtransporter, försäljning av hästartiklar och foder, uthyrning utav boende, brukande av egen ...