Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalrekrytering i Sollentuna

Edla Trade & Consulting AB
Org.nr: 556806-8422
Aktiebolaget ska bedriva säljbolags- och agenturrörelse med livsmedel, kemisk-tekniska produkter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva personalrekrytering och idka konsultverksamhet inom affärsutveckli ...
Litemer IT-Konsult AB
Org.nr: 556561-0572
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva konsultverksamhet avseende systemutveckling, förmedla konsultuppdrag, ägna sig åt personalrekrytering inom IT-branschen samt härmed förenliga verksamheter och handel med värdepap ...
Oniki AB
Org.nr: 556918-5332
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att bedriva affärsutvecklingskonsultation inom områdena för informationsteknologi, mobilkommunikation, media, spel, foto, video och filmproduktion samt personalrekrytering inom ...
Petrus Prästrekrytering AB
Org.nr: 556592-1326
Bolaget skall bedriva verksamhet inom personalrekrytering och därmed förenlig verksamhet.
Progression Consulting Group PCG AB
Org.nr: 556600-9659
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, försäljning, organisations- och personlighetsutveckling, personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.