Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalrekrytering i Höllviken

Agneta Larsson Management Assistance-ALMA AB
Org.nr: 556659-5343
Bolagets verksamhet är att bedriva personalrekrytering, personalbemanning, utbildning inom pedagogik samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Sales Clinical Services Scandinavia AB
Org.nr: 556445-6555
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom personalrekrytering, organisation, marknadsföring, inrikesförsäljning av medicintekniska agenturprodukter, läkar- och sjuksköterskeuthyrning och juridik samt därmed förenlig v ...
SkåneRekrytering AB
Org.nr: 556631-9330
Bolaget skall bedriva personalrekrytering samt utbildning och uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.
W.M. Telecom AB
Org.nr: 556814-0015
Bolaget skall bedriva servicearbete och underhåll inom telebranschen samt personalrekrytering och därmed förenlig verksamhet.
Wasserman Search AB
Org.nr: 556478-1531
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom personalrekrytering, organisation, marknadsföring och juridik samt därmed förenlig verksamhet.