Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalrekrytering i Hällingsjö

de Flon & Co AB
Org.nr: 556342-6724
Bolaget skall bedriva personalrådgivning, tester, djupintervjuer, personalrekrytering, intern- och extern omplacering av personal samt avveckling och gruppsammansättning av personal samt idka därmed förenlig verksamhet.