Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalrekrytering i Gävle

GME Consulting AB
Org.nr: 556747-8002
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, IT-management och personalrekrytering samt därmed förenlig verksamhet.