Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Personalrekrytering i Gällivare

Svenska Nordic Education i Gällivare AB
Org.nr: 556666-8801
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom utbildning i processindustrin och utbildningsverksamhet till processindustrin, personalrekrytering och därmed förenlig verksamhet.