Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Persienner i Hjälteby

Svenska Kapell & Markisbyggarna AB
Org.nr: 556391-4430
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av båtar, kapell, solskydd, presenningar samt persienner och markiser, äga och förvalta värdepapper, fast egendom samt härmed förenlig verksamhet.