Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pensionat i Visby

Gotlandskrögarn AB
Org.nr: 556433-4604
Bolaget ska bedriva pensionatrörelse, idka konsultverksamhet inom restaurang-, hotell- och pensionat branscherna samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel och förvaltning av värdepapper och fa ...
Hunddagis & Nattis i Visby AB
Org.nr: 556830-3373
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillsyn och inackordering av hunder i form av daghemsvistelse och pensionat, hundrelaterade tjänster såsom pälsvård och kursverksamhet samt fastighetsförvaltning och därme ...
Tofta Strandpensionat AB
Org.nr: 556269-4017
Bolaget skall bedriva pensionat- och restaurangrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även arrangera samt driva och förvalta fritidsanläggningar. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom.