Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pensionat i Klintehamn

Gannarve Gästhem AB
Org.nr: 556127-2856
Bolaget skall driva pensionat med ridläger samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Närsholmen AB
Org.nr: 556583-8405
Bolaget skall bedriva friskvård, musikutbildning inom sång, spel och rörelse. Bedriva pensionat, uthyrning av hästar samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
Pensionat Warfsholm AB
Org.nr: 556806-8539
Bolagets verksamhet ska vara hotell-, restaurang-, pensionats-, camping- och vandrarhemsrörelse inkluderande evenemang, kurser, konferenser samt detaljhandel med böcker, trycksaker och liknande.