Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pensionat i Ängelholm

Pensionat Klitterhus AB
Org.nr: 556691-2720
Bolaget skall bedriva direkt eller via dotter- eller intressebolag fastighetsförvaltning. köp och försäljning av värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsområdet, hotell, konferens- och restaurangverksamhet samt där ...
Romelestugan The Lodge AB
Org.nr: 556648-9976
Bolaget ska bedriva hotell, pensionat och vandrarhemsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.