Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pelletskaminer i Norrtälje

Batteri & Värmeteknik i Uppland AB
Org.nr: 556834-7115
Bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av batteripaket, försäljning av batterier. Försäljning, montage och service av pelletsbrännare, pelletskaminer, solfångare, 'vedpelletspannor, ackumuilatortankar. Försäljni ...