Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pelletskaminer i Färjestaden

KMP Pellet Heating AB
Org.nr: 556707-3514
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av pelletskaminer.