Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Västerås

Evert Jonsson Tech Sales AB
Org.nr: 556581-1410
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring, försäljning, support av teknologiska produkter inom IT branschen och tjänster och därmed förenlig verksamhet.
Henrik Fransson AB
Org.nr: 556669-1647
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende immaterialrättsliga ärenden, (patent, varumärken, mönster etc.), handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Swea IP Law AB
Org.nr: 556880-9643
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhetinom det immaterial- rättsliga området, såsom patent, varumärken, mönster och andra juridiska tjänster. Bolaget ska också tillhandahålla management- tjänster och konsuttjänster i ...