Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Uppsala

Advokat Olle Hancock AB
Org.nr: 556364-8798
Bolaget skall uteslutande under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokat Sören Rehn AB
Org.nr: 556364-8780
Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges Advokatsamfunds styrelse driva advokatverksamhet.
Advokatfirman Hancock & Rehn HB
Org.nr: 916512-3002
Advokatverksamhet.
Aros Patent AB
Org.nr: 556558-9396
Bolaget skall bedriva patentbyrå, allmän immaterialrättslig rådgivning, konsultverksamhet avseende allmänjuridiska och juridiska frågor i och omkring området immaterial- och patenträtt, fastighets- och värdepappershanter ...
B. E. Juridik AB
Org.nr: 556824-1243
Bolaget ska producera juridiska och ekonomiska tjänster.
Micafun AB
Org.nr: 556543-6085
Bolaget skall äga, patentera och kommersialisera uppfinningar gjorda inom ramen för forskningsprogrammet "Microbial antagonism against fungi" avseende metoder och hjälpmedel inom jord- och skogsbruk, miljösanering, livsm ...
Pharmaconcepts AB
Org.nr: 556609-2531
Bolaget skall bedriva konsult- och författarverksamhet inom det medicinska området samt äga och förvalta patent, fastig- heter och värdepapper, idka handel med lös egendom såsom konst och antikviteter samt export och imp ...
Prologon AB
Org.nr: 556677-4302
Bolaget skall bedriva produktutveckling och konsultverksamhet inom IT-området ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva verksamhet inom multimedia, ljud och bildproduktion samt förlagsverksamhet.
Replico Medical AB
Org.nr: 556358-3524
Bolaget skall utveckla och exploatera produkter och teknik för medicinsk användning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Svanström Patent Consulting AB
Org.nr: 556891-1860
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning och övrig konsultverksamhet inom patentområdet till bolag och privatpersoner.