Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Org.nr: 556875-8287
Det kommunala näringslivsbolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva näringslivsservice och marknadsföra varumärket Sundsvall samt genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringsavtal angående elitidrott o ...
Q-Witt AB
Org.nr: 556874-9328
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och bolagsutveckling. Investeringar i små och medelstora bolag. Utveckling och skapande av agenturer och försäljningsrättigheter för externa varum ...
Swedish Label Rights EF
Org.nr: 769616-8637
Föreningen har till ändamål att - efter förvärv av rättigheter till inspelningar, som enligt lag tillkommer producenter, och i samarbete med motsvarande utländska organisationer - till främjande av medlemmarnas ekonomisk ...