Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Sundbyberg

IAMIP Sverige AB
Org.nr: 556906-9346
Immaterialrättsliga tjänster med teknisk och affärsstrategisk rådgivning.
Latorius AB
Org.nr: 556234-6725
Bolaget skall äga och förvalta patenträttigheter ävensom tillverka och försälja produkter i följd av patenträttig- heterna, idka teknisk, vetenskaplig konsultverksamhet, värdepappersförvaltning, bedriva projekt inom golf ...
LEIF KARLSSON PATENT AB
Org.nr: 556923-8701
Aktiebolaget ska bedriva patentkonsultverksamhet.
YWC Consulting HB
Org.nr: 969755-9921
1. Språkanalys, översättning och tolkning. 2. Juridisk rådgivning. 3. Omsorg och service inom hemtjänsten.