Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Solna

Excedo Digital Management Services AB
Org.nr: 559016-2961
Bolaget ska bedriva försäljning och förvaltning av domännamn, SSL-Certifikat, DNS-tjänster och andra internet relaterade tjänster, bedriva juridisk rådgivning och konsulttjänster inom immaterialrätt samt därmed förenlig ...
LightAir AB
Org.nr: 556632-9867
Bolaget ska inom området teknologi för inomhusklimat bedriva utveckling, produktion, distribution, köp och försäljning av produkter, metoder och teknik inklusive finansiering och kommersialisering av rättigheter samt idk ...
PBX Data AB
Org.nr: 556267-0009
Bolaget skall bedriva exploatering av svenska och utländska patent och patentansökningar avseende teleinnovationer samt idka därmed förenlig verksamhet.