Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Saltsjöbaden

Barn Storm Media AB
Org.nr: 556299-9218
Bolaget skall bedriva handel med licensrättigheter. leksaker och barnböcker samt produktion och distribution av TV och musik. Dessutom kommer verksamheten att omfatta premiums samt konsultverksamhet inom nämnda områden.
CK TV & Formats AB
Org.nr: 556728-8245
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av immaterialrättigheter för digital distribution och därmed förenlig verksamhet.
D.Wetterberg Consulting AB
Org.nr: 556905-3456
Bolaget skall bedriva författarskap och föreläsningsverksamhet samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Legal-etc Stockholm AB
Org.nr: 556920-9124
Bolaget skall bedriva juristbyråverksamhet, patentbyråverksamhet och övrig konsultverksamhet samt i övrigt förmedling och försäljning av tjänster och produkter hänförliga till juridik, ekonomi och golf och därmed förenli ...
Teutonic Consulting AB
Org.nr: 556679-2635
Bolaget skall bedriva finansiell och juridisk rådgivning, handel med finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.