Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Ronneby

Aktiebolaget Ronneby Industrifastigheter
Org.nr: 556077-1072
Bolaget skall äga, anskaffa och iordningsställa fastigheter för industri, handel, hantverk, och kontor, äga och förvalta fast och lös egendom inklusive aktier samt att i övrigt genom förvärv av fastigheter främja kommune ...