Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Nacka

ImCred Patent AB
Org.nr: 556829-8987
Bolaget ska bedriva immaterialrättslig (IP) konsultverksamhet. Patentjuridisk och IP-strategisk rådgivning till forsknings- och läkemedelsföretag. Inkluderar även patentbyråverksamhet.
Mindmap IPR AB
Org.nr: 556709-4262
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka konsultverksamhet inom området immaterialrätt och angränsande områden jämte därtill hörande verksamhet.
Sagacitas AB
Org.nr: 556614-1122
Bolaget skall bedriva utveckling av tekniska uppfinningar och handläggande av patentärenden samt idka därmed förenlig verksamhet.
SMS smart media solutions AB
Org.nr: 556583-7290
Bolaget skall bedriva konstruktion, tillverkning, marknadsföring och försäljning av AV-teknisk utrustning samt exploatering av patenter och rättigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.