Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Mölnlycke

Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB
Org.nr: 556591-5773
Bolaget skall bedriva försäljning av domän- och immaterialrättsliga konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Invitro Research AB
Org.nr: 556291-6824
Bolaget skall bedriva infertilitets- och övrig medicinsk konsultverksamhet samt transportverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.