Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Molkom

Mittpatent AB
Org.nr: 556730-6377
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom patenträtt samt därmed förenlig verksamhet.