Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Malmö

ABE Partners AB
Org.nr: 556920-9587
Aktiebolaget ska bedriva immaterialrättslig konsultverksamhet med fokus på domännamnshantering och andra internetrelaterade tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Anki Linderoth Skriveri AB
Org.nr: 556667-6994
Bolaget skall utföra uppdrag och tjänster inom journalistik och copywriting samt annan därmed förenlig verksamhet.
AWA Holding AB
Org.nr: 556388-3940
Bolaget skall driva patentbyråverksamhet samt tillhandahållande av tekniska ritningar och fotografier, juridisk konsultverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rättssk ...
Awa Ipro AB
Org.nr: 556862-2723
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet vad avser förvaltning, utveckling, analys, exploatering och transaktioner beträffande intellektuellt kapital och immateriella tillgångar, mäkleri av immateriella rättigheter, jurid ...
Awapatent AB
Org.nr: 556082-7023
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt tillhandahållande av tekniska ritningar och fotografier, juridisk konsultverksamhet samt i övrigt konsulterande verksamhet företrädesvis inom området för immateriellt rätts ...
Bamses Invest AB
Org.nr: 556262-0160
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av patenträtter, handel med antikviteter, handel med guld, silver, diamanter, förvaltning av fastigheter, förmedling av fast och lös egendom, hålla auktioner samt därmed f ...
Event Horizon IP AB
Org.nr: 559014-2377
Aktiebolaget ska utföra tjänster inom patent- och immateriella rättigheter samt managementkonsultation jämte därmed förenlig verksamhet.
Groth & Co i Malmö HB
Org.nr: 969675-2436
Patentbyråverksamhet.
Hansson Thyresson Patentbyrå AB
Org.nr: 556488-3329
Bolaget skall bedriva patentombudsverksamhet, juridisk verksamhet med särskild inriktning på immaterialrätt, tekniska översättningar och utarbetande av tekniska beskrivningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ILKA Förlagsprodukter AB
Org.nr: 556348-2040
Bolaget skall bedriva framställning, produktion och försäljning av böcker, spel, ledmaterial och föreningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Langhammer Patent AB
Org.nr: 556891-4518
Bolaget skall bedrivas som ett uthyrningsföretag och erbjuda patentassistenttjänster till företag med patentverksamhet, t ex industriföretag med egen patentavdelning eller patentbyråer och därmed förenlig verksamhet.
Moonbabies Music HB
Org.nr: 969709-6759
Musikproduktion, fonogramutrustning, artistuppträdande, övrig konstnärlig verksamhet.
Ström & Gulliksson AB
Org.nr: 556102-2707
Bolaget har till föremål för sin verksamhet juridisk verksamhet, däri inbegripet handläggning av immaterialrättsmål- och ärenden, mål och ärenden beträffande marknadsrätt, konkurrensrätt, EG-rätt, IT-rätt, datarätt, medi ...
Ström & Gulliksson Invest AB
Org.nr: 556527-9865
Bolaget har till föremål för sin verksamhet juridisk verksamhet, däri inbegripet handläggning av immaterialrättsmål- och ärenden, mål och ärenden beträffande marknadsrätt, konkurensrätt, EG-rätt, IT-rätt, datarätt, media ...
Sydinnovator AB
Org.nr: 556049-6282
Bolaget skall bedriva uppfinnings- och utvecklingsverksamhet, företrädesvis inom organisations- och mekaniska branscher samt driva handel med svenska och utländska värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.