Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Jönköping

Christian von Rennenkampff Patentbyrå AB
Org.nr: 556279-5681
Bolaget skall driva patentbyrå ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gotapatent AB
Org.nr: 556129-9768
Bolaget skall bedriva patentbyrå, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Insalvo AB
Org.nr: 556599-8290
Bolaget skall Bedriva tjänster inom administration och redovis- ning, indirekt och direkt innovationsverksamhet inom medicin och teknik, hushållsnära tjänster, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Rennenkampff & Partner AB
Org.nr: 556286-6615
Bolaget skall bedriva patent- och varumärkesverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.
Udén IP Strategy & Management AB
Org.nr: 556869-5752
Aktiebolagets verksamhet ska vara utövande av konsultverksamhet inom strategi, management och förvaltning av immateriella tillgångar och rättigheter, licensiering av immateriella tillgångar och rättigheter, juridisk rådg ...