Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Höllviken

ILLUMINATOR Holding AB
Org.nr: 556353-0038
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet, samt idka handel, främst gentemot lantbruksnära industri. Bolaget ska marknadsföra skyltar. Bolaget ska förvalta fast och lös egendom.
Per Maxander AB
Org.nr: 559029-9706
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, läkarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.