Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Höganäs

Christineborg Fastigheter AB
Org.nr: 556030-7067
Akitebolaget ska äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.