Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Hässelby

HHL, Hans Händel Läkare AB
Org.nr: 556755-8829
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, vård och utbildning. Forskning och utveckling av patent, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Segersteen Design & Quality AB
Org.nr: 556920-1261
Företaget skall bedriva: Konsultverksamhet inom design och produktutveckling, kvalitetssäkring, samt förbättring av processer och produkter. Utvecklingsverksamhet av idéer (produkter innefattar även intellektuellt kapita ...