Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Haparanda

Metal Patent WHSS AB
Org.nr: 556583-0378
Bolaget skall äga och förvalta patent- och andra produkträttig- heter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.