Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Hamburgsund

Exder Svenska AB
Org.nr: 556057-4997
Bolagets ändamål skall vara att köpa, sälja och förmedla värdepapper samt därmed likartad verksamhet.