Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Göteborg

Assertia AB
Org.nr: 556246-6549
Bolagets verksamhet omfattar, direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckling, tillverkning, försäljning, registrering och patentsökning av egenvårdsprodukter samt förvaltning av registreringar, patent och värdepappe ...
Avinode Shared Services AB
Org.nr: 556526-4917
Bolaget ska direkt eller via hel- eller delägda dotterbolag, bedriva leverans av shared servicetjänster inom koncernen. Tjänsterna är framför allt inriktade på management, marknadsföring, produktutveckling och finans åt ...
Bergenstråhle & Partners Göteborg AB
Org.nr: 556946-2061
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CEGUMARK AB
Org.nr: 556222-9608
Bolaget skall bedriva patentbyrårörelse, juridisk rådgivning, ägande och förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
CIP Professional Services AB
Org.nr: 556710-6140
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva företagsekonomisk, juridisk och teknisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Forte Fortissimo AB
Org.nr: 556660-6553
Bolaget ska bedriva handel med kläder, avfallskvarnar och uppfinningar.
HUSJURISTERNA I GÖTEBORG AB
Org.nr: 556799-8793
Bolaget skall bedriva juridisk rådgivning samt ekonomisk förvaltning av fastigheter och annan därmed förenlig verksamhet.
Johannebergs Patentbyrå AB
Org.nr: 556716-7951
Bolaget ska bedriva patentbyråverksamhet samt övrig rådgivning inom det immaterialrättsliga området.
Lars Lönn Förvaltning AB
Org.nr: 556580-1536
Bolaget skall bedriva utbildning, forskning och föredrag inom allmän medicin och patentfrågor i anslutning till medicinska frågor, musik och sångverksamhet, förvaltning av och handel med värdepapper samt bedriva därmed f ...
LED Vision AB
Org.nr: 556540-7169
Bolagets verksamhet skall omfatta att förvalta, köpa och sälja aktier och värdepapper, även i mindre bolag, samt fastigheter och bedriva konsultverksamhet inom management- och finansområdet och idka därmed förenlig verks ...
Legendo Entertainment AB
Org.nr: 556553-0606
Bolaget skall utveckla, licensiera, administrera, marknadsföra, sälja och i övrigt kommersialisera interaktiv underhållning och exploatera egenutvecklade varumärken i närliggande media, och direkt eller indirekt, bedriva ...
Morus Konsult AB
Org.nr: 556895-1965
Företaget skall genom konsulttjänster bestående av rådgivning, analyser och utbildning stödja företag och offentlig förvaltning i sitt arbete med öppen programvara, öppna standarder, öppen data och öppna resurser.
Patentor AB
Org.nr: 556838-9547
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av varumärken, framförallt varumärket Patentor.
SOBI HB
Org.nr: 916623-9070
FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMRÅDET FÖRPACKNINGSINDUSTRIN
T-ALLPAT AB
Org.nr: 556963-5104
Bolaget skall bedriva patentbyråverksamhet samt tillhandahålla konsultverksamhet företrädesvis inom området för immaterialrätt, översättningar, utbildning, teknik, medicinsk fysik samt handel med värdepapper och idka där ...
UPH-Tekniktext AB
Org.nr: 556649-6104
Bolaget skall bedriva författande och översättning av patenttexter och andra tekniska texter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Valea AB
Org.nr: 556103-7838
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom det immaterialrättsliga området, med fokus på patent, mönster och varumärken samt andra juridiska, tekniska, ekonomiska och affärsstrategiska frågor, samt bedriva därmed fören ...
VAMO VARUMÄRKESOMBUDET AB
Org.nr: 556878-3012
Bolaget skall bedriva juridisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
VISUMETRICS AB
Org.nr: 556457-8762
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av diagnostisk medicinsk utrustning, konsultativ medicinsk verksamhet, publikation av vetenskaplig medicinsk litteratur, förvaltning av värdepapper samt idka därmed före ...