Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Glumslöv

Förvaltningsaktiebolaget Zeilon
Org.nr: 556192-3615
Bolaget skall äga, inneha och förvalta patenträttigheter, samt fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.