Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Gävle

Andersson IP-partner AB
Org.nr: 556999-9286
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva patentbyråverksamhet, patentteknisk och strategisk rådgivning, formulering av patentansökningar, nyhetsundersökningar och utredningar'kartläggning av gällande patenträttig ...
Bjerkéns Patentbyrå KB
Org.nr: 916952-2951
Patentbyrå.
Grundpatent AB
Org.nr: 556731-7440
Bolaget ska bedriva rådgivning inom området immaterialrätt, häri inbegripet upprättande, översättning och bedömning av såväl nationella som internationella patentdokument samt därmed förenlig verksamhet.
Immatero AB
Org.nr: 556949-5376
Aktiebolaget ska bedriva immaterialrättslig konsult- rådgivnings- och undervisningsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper och dylikt.
Maja Fohlin Gyllner AB
Org.nr: 556848-1120
Aktiebolagets verksamhet ska vara juridisk konsultverksamhet. Aktiebolagets verksamhet kan även vara coaching, utbildning, foto- och filmskapande produktion, samt handel och förvaltning med värdepapper och fastigheter fö ...
Patlena AB
Org.nr: 556464-4200
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom maskin-, elteknik-, kemi-, bygg-, VVS-, och patentbranschen, juridisk verksamhet, konsultverksamhet avseende immaterialrätt, industriell äganderätt och upphovs ...
RIX Gävle/Sandviken KB
Org.nr: 916952-4247
Privat lokalradio.
Unro Teknik AB
Org.nr: 556209-1792
Bolaget skall utveckla och förvalta patent och patenträtter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper.