Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Farsta

Julins Livslust AB
Org.nr: 556841-7777
Bolaget ska bedriva uthyrning av tolktjänster, varumärkesuppbyggnad och marknadsföringstjänster inom hälsa och rehabiliteringsområdet.