Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Falun

Camarstrand's utbildning och kommunikation AB
Org.nr: 556855-7218
Bolagets verksamhet skall omfatta utbildning, trafikjuridik, trafikplanering samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
SENSAB AB
Org.nr: 556663-2781
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena förbränningsmotor- och sensorteknik samt know-how angående datafångst och med områdena förenliga aktiviteter.