Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Djursholm

Acropatent AB
Org.nr: 556855-9842
Bolaget ska bedriva patentbyråverksamhet åt svenska och utländska rättsobjekt, med särskild inriktning på immaterialrätt och närliggande tekniska och affärsjuridiska områden, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolage ...
KI Management AB
Org.nr: 556568-2373
Bolaget ska tillhandahålla ekonomisk och finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Search-a-patent Sweden AB
Org.nr: 556818-8709
Bolaget ska bedriva konsulttjänst inom immaterialrättslig informationsanalys och därmed förenlig verksamhet.
Stein Patent AB
Org.nr: 556697-4829
Bolaget skall bedriva utbildning inom immaterialrätt, exploatering av immateriella rättigheter rörande saxofonställ, framförande och produktion av musik, fotografisk verksamhet, handel med aktier samt idka därmed förenli ...