Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Danderyd

Providator Trading KB
Org.nr: 969639-9360
Bolaget skall bedriva förmedling och handel med datorprogramlicenser med applikationsanpassningar samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.